perjantai 8. huhtikuuta 2016

Nordea

 
Asiakkaiden tunteminen on toimintatapamme ydin: se varmistaa, että voimme tarjota asiakkaillemme oikeanlaista neuvontaa ja oikeanlaisia tuotteita. Nordean tavoitteena on tehdä vastuullisia luottopäätöksiä, jotka perustuvat hyvään pankkitapaan ja eettiseen toimintatapaan. Nordea on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (United Nations Principles for Responsible Investments, UNPRI). Niiden mukaisesti Nordea on sitoutunut ottamaan sijoitusanalyysissään, päätöksentekoprosesseissaan sekä omistuksiin liittyvissä periaatteissaan ja käytännöissään huomioon asiat, jotka liittyvät ympäristövastuuseen, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan. Lakien, sääntöjen ja määräysten noudattaminen ei tarkoita pelkästään sitä, että meillä on oikeus toimia pankkina. Sitä kautta asiakkaamme luottavat meihin ja se myös lisää turvallisuutta yhteiskunnassa.

maanantai 7. joulukuuta 2015

Agnico Eagle Finland OyHuolehdimme ympäristöstämme. 
Tavoitteemme on minimoida toimintamme vaikutukset ympäristöön ja säilyttää sen elinkelpoisuus ja monimuotoisuus. 
Tämän saavuttaaksemme 
• tuotamme mahdollisimman vähän jätettä ja huolehdimme sen asianmukaisesta käsittelystä 
• huolehdimme rikastushiekan, sivukiven ja pintamaiden oikeasta käsittelystä 
• noudatamme käytäntöjä, joiden avulla säästämme luonnonvaroja, kuten energiaa ja vettä 
• noudatamme käytäntöjä, joiden avulla vähennämme päästöjä ilmaan, vesistöihin ja maahan minimoimme ekologisen jalanjälkemme 
• noudatamme käytäntöjä, joiden avulla vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä ja ehkäisemme ilmastonmuutosta 
• sovitamme yhteen luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja maankäytön suunnittelun kaikessa liike- ja tuotantotoiminnassamme 
• kunnostamme kaivosalueet niin, että ne ovat toiminnan päätyttyä fyysisesti ja kemiallisesti vakaita, neuvotellen kunnostuksesta paikallisyhteisöjen kanssa riittävän aikaisessa vaiheessa. 
Lähde: http://www.agnicoeagle.fi/fi/sustainability/environment/Pages/home.aspx

torstai 8. lokakuuta 2015

Volkswagen


 
Ympäristövastuu on yksi Volkswagen-konsernin keskeisistä ydinarvoista. Huomioimme ympäristövastuuseen liittyvät haasteet ja rajoitamme toimintamme ympäristövaikutuksia mahdollisimman pieniksi. Volkswagen tuo teknisen osaamisensa ja innovaatiovoimansa avulla ideat käytäntöön – ihmisille, jotka välittävät ympäristöstään ja haluavat ajaa taloudellisesti. Lähtökohtina ovat tällöin mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavan tekniikan käyttö, ympäristökysymysten huomioiminen autojen suunnittelun ja valmistuksen jokaisessa vaiheessa, ja varautuminen tulevaisuuden standardeihin jo ennakkoon.

keskiviikko 9. syyskuuta 2015

Shell


The Arctic’s remoteness, extreme climatic and physical conditions and sensitive environment require extraordinary precautions, as do the livelihoods of indigenous peoples who depend on its rich ecosystem.
We owe it to the Arctic, its inhabitants, and the world to work with great care as we search for oil and gas resources and develop those at the request of governments across the region. In doing so, we aim to safely unlock energy vital to help meet growing demand in Arctic countries, and across the world.
Lähde: http://www.shell.com/global/future-energy/arctic/shell-in-the-arctic.html

torstai 7. toukokuuta 2015

New BombayRuoka on intialaisille enemmän kuin nälän sammuttaja. Vieraalle tarjotaan aina ruoka ja sitä pidetään sosiaalisen kanssakäymisen edellytyksenä. Perinteiseen tapaan ruokailijat istuvat jalat ristissä lattialla ja ruoka syödään oikealla kädellä. Vasen käsi on epäpuhdas ja sitä käytetään vain juoman ottamiseen. Intialainen ateria koostuu useista eri ruokalajeista, jotka ovat kaikki yhtä aikaa tarjolla thali-nimisellä tarjottimella. Tyypillinen ateria sisältää riisiä, linssejä, vihanneksia, erilaisia curryja ja pikkelssejä sekä jogurttia. 
Lähde: http://www.newbombay.fi/intialainen-ruokakulttuuri/

torstai 30. lokakuuta 2014

Jujo Thermal OyJujo Thermal Oy:n Kauttuan tehtaanjohtaja Matti-Pekka Vanninen: ” Valitettava onnettomuus johtui ennakoimattomista laitevioista ja inhimillisestä erehdyksestä. Onneksi tapahtuman vaikutukset jäivät vähäisiksi.” Toukokuun loppupuolella 2011 tapahtui Jujo Thermalin Kauttuan tehtaalla onnettomuus, jonka johdosta JVP-Euran vedenpuhdistamolle menevään jäteveteen pääsi n. 750 kiloa bisfenoli A-nimistä ainetta ja osittain sieltä edelleen jäteveden puhdistuksen jälkeen Eurajokeen. Onnettomuutta ei voinut mitenkään kohtuudella ennakoida, sillä valvontalaitteet olivat toimineet hyvin aiemmin. Tapahtumaan liittyy myös inhimillinen erehdys. Bisfenoli A ( BPA ) on luonteeltaan haitallinen, mutta ei myrkyllinen aine. Se myös hajoaa vedessä hyvin nopeasti. Kemikaalipäästöonnettomuudesta ei aiheutunut ympäristövaikutuksia. Jujo Thermal ryhtyi onnettomuuden jälkeen välittömästi toimeen ja tehtaalla tehtiin monia parannuksia niin laitteistoon kuin henkilöstön ohjeistukseen ja koulutukseen. Jujo Thermalin ehdoton tavoite on jättää mahdollisimman pieni jalanjälki ympäristöömme.

tiistai 21. lokakuuta 2014

Norilsk Nickel Harjavalta Oy”Elämme tätä päivää tulevaisuutta ajatellen; kiinni hetkessä, samalla katse kaukana horisontissa. Haluamme turvata pitkäaikaiset toimintaedellytyksemme kaikilta osin: ympäristö-, turvallisuus- ja talousnäkökulmasta sekä sosiaalisen pääoman puolesta. Kun ympäristö- ja turvallisuusasiat ovat kunnossa, vasta sen jälkeen voimme katsoa taloudellista puolta. Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n EHS-politiikka noudattaa Suomen ja EU:n viranomaisten kaikkia ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä määräyksiä ja direktiivejä. EHS-politiikka ei ole meille vain kauniita sanoja seinällä. Asetamme tavoitteemme vielä tiukemmiksi kuin viranomaisten lupaehdot määrittelisivät. Tämä koskee yhtä lailla niin jätteiden kierrätystä, ympäristösäännöksiä, hiilijalanjäljen pienentämistä kuin työergonomiaa, terveysasioita ja työntekijöiden hyvinvointiakin.”

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman säilyttäminen kaivoksen lähialueilla on Talvivaaralle keskeinen tavoite. Kaivostoiminnan vaikutukset luontoon ja lajeihin ovat ympäristölupapäätöksen mukaisesti säännöllisen tarkkailun piirissä. Alueella seurataan mm. suojeltujen liito-oravien ja lepakoiden esiintymistä ja näille lajeille sopivia elinympäristöjä. Luontoon kohdistuvia vaikutuksia seurataan myös muurahaisista ja sienistä seurattavilla metallipitoisuuksilla. 
Lähde: http://www.talvivaara.com/Kestava_kehitys/Ymparistovastuu

Stora Enso Oyj”Haluamme selventää näkökantaamme lapsityövoiman käyttöön Pakistanissa ja kertoa toimenpiteistä ongelman torjumiseksi. Lapsityövoima on Pakistanissa laajalle levinnyt ja monisyinen yhteiskunnallinen haaste. Työssä käyviä lapsia on maassa kolme miljoonaa. Bulleh Shah’ssa ei käytetä lapsityövoimaa, eikä Stora Enso missään olosuhteissa hyväksy lapsityövoiman käyttöä. Olemme nimenomaisesti sitoutuneet noudattamaan ILO:n lapsityövoimaa koskevaa yleissopimusta. Pyrimme noudattamaan sitä koko toimitusverkostossa, emme vain suorien toimittajien suhteen. Olemme ilmaisseet kantamme erittäin selkeästi kaikissa periaatteissa ja käytännöissä, mukaan lukien toimintaohjeet, toimittajien vastuullisuusvaatimukset sekä Stora Enson ihmisoikeuksia koskeva julkilausuma. Sama kanta näkyy myös yhteisyrityksen omissa periaatteissa ja toimintaohjeissa.”
Lähde: http://assets.storaenso.com/se/com/DownloadCenterDocuments/Stora_Enso_Bulletin_Pakistan_FIN.pdf